Bezpośrednim powodem zbiórki podpisów stała się decyzja Komisji Europejskiej dopuszczająca do upraw w UE zmodyfikowanego genetycznie ziemniaka Amflora z wbudowanym genem odporności na niektóre antybiotyki.

Skierowana do Komisji Europejskiej petycja stanowi obywatelską inicjatywę legislacyjną wprowadzenia moratorium na uprawę roślin GMO na terenie całej Unii tak długo, aż nie zostaną rozwiązane wszystkie naukowe i etyczne wątpliwości z nimi związane. Ponadto wzywa unijne władze do utworzenia "niezależnego i etycznego ciała naukowego", które zajmie się oceną wpływu GMO na zdrowie ludzkie, rolnictwo i środowisko. Zdaniem Greenpeace Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności nie spełnia już wspomnianych kryteriów.

Organizacje ekologiczne wykorzystały do swojej akcji przepis Traktatu Lizbońskiego mówiący, że jeśli milion obywateli Unii podpisze się pod propozycją zmian prawa wspólnotowego, to KE musi ją rozpatrzyć.

Źródło: farmer.pl

Sprawdź ceny kontraktów terminowych