Jak informuje KE, począwszy od 11 lutego br. przez trzy miesiące można zgłaszać do konkursu inicjatywy niskoemisyjne. Do udziału kwalifikują się wszystkie projekty: małe i duże, realizowane zarówno przez osoby prywatne, jak i organizacje mające siedzibę w państwie członkowskim UE. Warunek: ich głównym celem musi być ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Takim projektem mogą być np.: rower o napędzie elektrycznym służący do transportu towarów, innowacyjny proces produkcyjny zmniejszający emisję gazów cieplarnianych i wysokość rachunków za energię, czy zrównoważone rozwiązania w zakresie budownictwa lub ogrzewania.
Konkurs „Świat, jaki lubisz" ma na celu stworzenie platformy do zaprezentowania takich projektów oraz uhonorowania tych najbardziej kreatywnych, praktycznych i skutecznych.

- Konkurs to doskonała okazja, aby nie tylko dyskutować o zmianie klimatu. Zgłaszając projekty, uczestnicy pomogą nam pokazać, że tworzenie świata, jaki lubimy, i klimatu, który nam odpowiada, jest zadaniem wykonalnym, na które możemy sobie pozwolić. Nie sprawi to bynajmniej, że nasze życie stanie się szare i monotonne - powiedziała komisarz Connie Hedegaard.

W maju i czerwcu na stronie internetowej http://world-you-like.europa.eu/en/ będzie można zagłosować na najbardziej kreatywną i inspirującą inicjatywę spośród tych, które znajdą się na liście finalistów.

Spośród dziesięciu najbardziej popularnych projektów jury pod przewodnictwem Connie Hedegaard wyłoni trzech zwycięzców, którzy zostaną uhonorowani podczas ceremonii przyznania nagród Sustainia w Kopenhadze w październiku 2013 r.

Gospodarzem uroczystości będzie partner kampanii - organizacja Sustainia. Jest to międzynarodowa inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju, na której czele stoi Arnold Schwarzenegger i która zajmuje się wyszukiwaniem i popularyzacją wartościowych, dostępnych rozwiązań.

W kampanii szczególny nacisk zostanie położony na pięć państw - Bułgarię, Litwę, Polskę, Portugalię i Włochy. W tych państwach pochodzące z nich nagrodzone projekty znajdą się na billboardach w ramach ogólnokrajowych kampanii, które zostaną zorganizowane jesienią 2013 r.
Konkurs jest częścią kampanii „Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada". Od momentu inauguracji w październiku 2012 r. kampanię śledzi ponad 20 tys. użytkowników mediów społecznościowych. Przyłączyło się do niej ponad 130 oficjalnych partnerów, w tym władze publiczne, organizacje pozarządowe, środowiska akademickie i przedsiębiorstwa.

Celem kampanii jest zaprezentowanie istniejących oszczędnych rozwiązań zbliżających nas do osiągnięcia unijnego celu zakładającego zmniejszenie do 2050 r. emisji gazów cieplarnianych o 80-95 proc., a także zachęcanie do opracowywania nowych rozwiązań - informuje Komisja Europejska.