Polska popiera liberalizację światowego handlu, która w połączeniu z uczciwą konkurencją zwiększa bezpieczeństwo żywnościowe i pomaga ograniczyć głód na świecie" - powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki. - "Na świecie jest obecnie 1 mld głodujących. Popyt na żywność szybko rośnie, a jego zaspokojenie wymaga zwiększenia do 2030 roku produkcji żywności o 50%, a do 2050 r. o 70%" - zaznaczył minister.
Wzrost ten musi następować jednak w zgodzie z ochroną środowiska oraz warunkami tworzonymi przez zmiany klimatyczne.
Polski minister ostrzegał także, że likwidacja produkcji żywności w regionach, gdzie warunki gospodarowania są gorsze, może prowadzić z kolei do napięć społecznych.
Uczciwa konkurencja i zreformowana Wspólna Polityka Rolna pozwolą sprostać wyzwaniom współczesności. Unia Europejska ma stosunkowo dobre warunki do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w oparciu o własne rolnictwo. Ale jednocześnie Wspólnota Europejska powinna wnosić wkład w globalne bezpieczeństwo żywnościowe" - podkreślił minister Sawicki. Według ministra, bezpieczeństwo żywnościowe może zapewnić różnorodne i zrównoważone rolnictwo. Żywność, która jest długo przechowywana oraz transportowana na duże odległości pochłania dodatkową energię i przyczynia się do dodatkowej emisji gazów cieplarnianych. Dlatego coraz większe znaczenie będą odgrywały lokalne rynki takie jak np. targowiska, na których będzie sprzedawana lokalnie wytwarzana żywność m.in. w gospodarstwach rolnych czy małych, wiejskich przetwórniach.
W godzinach popołudniowych podczas zorganizowanego w siedzibie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 3. Berlińskiego Szczytu Ministrów Rolnictwa dyskutowano na temat przyszłości rolnictwa światowego.
W Szczycie brało udział 48 ministrów rolnictwa z krajów całego świata.
Szef polskiego resortu rolnictwa Marek Sawicki ponownie zaapelował "o większą odwagę" w sprawie reformy WPR. „Unia Europejska ma stosunkowo dobre warunki do zabezpieczenia żywnościowego w oparciu o własne rolnictwo, ale tylko odpowiednio zreformowana Wspólna Polityka Rolna i uczciwa konkurencja pozwolą sprostać tym wyzwaniom"- powiedział minister Sawicki.
3. Berliński Szczyt Ministrów Rolnictwa 2011 zakończył się przyjęciem wspólnego komunikatu końcowego i tradycyjnym wspólnym zdjęciem. (m)