MON 810 była jedyną odmianą transgeniczną dopuszczoną do uprawy w Unii Europejskiej. W 2008 r. władze francuskie wydały memorandum zakazujące uprawy tej odmiany w kraju. Ostatnie decyzje prawne, podejmowane na szczeblach europejskim oraz francuskim, doprowadziły do zniesienia tego zakazu.

Po wrześniowej decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 28 listopada 2011 r. francuska Rada Stanu podjęła decyzję anulującą wcześniejszy zakaz. W uzasadnieniu podano argumenty natury prawnej (odwołanie do niewłaściwej podstawy prawnej) oraz podważono merytoryczną procedurę wprowadzenia zakazu. Rada Stanu podkreśliła, że rząd nie przedstawił rzetelnego uzasadnienia wprowadzenia zakazu.

Zniesienie moratorium oznacza, że odmianę MON 810 będzie można uprawiać już od najbliższych zasiewów. Rząd Francji zapowiedział jednak, że nie zważając na decyzje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Rady Stanu, ma zamiar wprowadzić rozwiązanie uniemożliwiające siew tej odmiany w 2012 r.

Stowarzyszenie Producentów Kukurydzy (AGPM) zwróciło się do rządu o podanie argumentów uzasadniających takie stanowisko władz, jednak do dziś sprawa nie została rozstrzygnięta.

Sytuacja ta jest szczególnie kłopotliwa dla francuskich producentów kukurydzy, którzy czekają na to, aby przyjęta w 2008 r. ustawa gwarantująca możliwość wyboru w zakresie produkcji i konsumpcji GMO, była wreszcie stosowana.