W sezonie 2010/2011 eksport nasion kukurydzy zwiększył się o 23 proc., tj. o 435 mln euro w stosunku do poprzedniego sezonu. Natomiast import zmniejszył się o 18 proc., czyli 120 mln euro. Dodatnie saldo w handlu nasionami kukurydzy wyniosło 315 mln euro - więcej o ponad połowę w porównaniu do sezonu 2009/2010.

90 proc. francuskich nasion kukurydzy jest eksportowanych do krajów Unii Europejskiej. Rynki zbytu uległy wzmocnieniu dzięki zwiększeniu powierzchni uprawy kukurydzy ziarnowej (Europa Południowa i Środkowa) oraz kiszonkowej (Niemcy, Włochy, Polska). W sumie rolnicy europejscy obsiali kukurydzą 14,2 mln ha, o 7 proc. więcej niż w roku 2010.

Największym odbiorcą francuskich nasion kukurydzy są Niemcy - 45 proc. całkowitej wartości eksportu, Hiszpania - 10 proc., Holandia, Włochy, Węgry - po 6 proc. oraz Polska - 4 proc.

Sprzedaż nasion kukurydzy poza rynki europejskie osiągnęła wartość 44 mln euro. Ukierunkowana jest głównie na kraje zachodniej części Wspólnoty Niepodległych Państw: Ukrainę i Rosję, a także na Bałkany.