Hulot powiedział, że plan wyznacza początek bezprecedensowej mobilizacji rządu i urzędników na wszystkich szczeblach w celu przeciwdziałania upadkowi krajowych ekosystemów. Biorąc pod uwagę skalę tego wyzwania, należy zaangażować każdego Francuza, każde przedsiębiorstwo i każdy region.

Premier Édouard Philippe potwierdził zamiar rządu. - Chcemy płacić rolnikom za usługi korzystne dla przyrody - powiedział francuski szef rządu. Na przykład rośliny żywopłotowe nie przynoszą bezpośrednio korzyści rolnikowi, ale przynoszą korzyści wszystkim i ostatecznie też rolnictwu. Aspekt ten zostanie włączony, jako element strukturyzacji we francuskim stanowisku w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej (WPR).

Ogólnie rzecz biorąc, francuskie ministerstwo środowiska zamierza przeznaczyć 600 mln euro na wsparcie różnorodności biologicznej w ciągu czterech lat.

Międzyresortowy komitet powinien monitorować postępy. Plan Hulota podzielony jest na sześć osi w celu ochrony i przywracania różnorodności biologicznej. Oprócz rekompensaty dla rolników i decyzji, takich jak zakaz stosowania słomek jednorazowych, planowana jest również walka z niewłaściwym użytkowaniem gruntów.