To więcej aż o 500 tys. t  w porównaniu z prognozą z poprzedniego miesiąca i o 30 proc. od sprzedaży odnotowanej sezon wcześniej. Od początku sezonu do końca pierwszego tygodnia marca Francja wyeksportowała poza Wspólnotę 9,8 mln t pszenicy.

Kto jest największym odbiorcą francuskiego zboża? Przede wszystkim są to kraje północnej Afryki. W tym czasie najwięcej pszenicy trafiło do Algierii (2,56 mln t), Egiptu (2,2 mln t), Maroko (1,46 mln t) oraz do Jemenu (blisko 500 tys. t).

Francja eksportowała też pszenicę do krajów Unii. W sumie sprzedała tak 6,5 mln t, tj. o 0,2 mln ton mniej w porównaniu z poprzednim oszacowaniem. Prognoza zapasów końcowych pszenicy zwyczajnej wynosi 2,2 mln t.