Trybunał Konstytucyjny oddalił pozew francuskiego związku łowieckiego (FNC), który uznał odpowiednie przepisy prawa za nieproporcjonalne obciążenie myśliwych i naruszenie zasady równości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkody wyrządzone rolnikom przez zwierzynę łowną rekompensują oddziałowe związki łowieckie według tabeli, w przypadku przekroczenia określonego progu.

Według sędziów odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną jest bezpośrednio związane z opracowywaniem planów łowieckich i planów zarządzania zwierzyną łowną przez związki łowieckie, a zatem jest uzasadnione.

Związek łowiecki zapowiedział, że będzie kontynuować prace nad zmianą przepisów. System, który został zaprojektowany ponad 50 lat temu, nie jest już ekonomicznie opłacalny. W związku z „eksplozją” populacji dzików, myśliwi nie mogą już dłużej płacić za szkody w uprawach rolnych.

Według doniesień medialnych w 2019 r. we Francji udostępniono łącznie 77,3 mln euro na odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta. Około 46 mln euro zostało przekazanych rolnikom, ponad 25 mln euro przeznaczono na wydatki administracyjne, a pozostałą część wykorzystano na środki zapobiegawcze.