Jednocześnie Francuzi w tym roku znacząco zmniejszyli import żywych zwierząt z Holandii, bo aż o 61 proc., kosztem wzrostu przywozu z Belgii, Luksemburgu i Hiszpanii.

Mimo zmniejszenia produkcji francuskiej wieprzowiny, jej eksport utrzymuje się na niezmienionym poziomie. W kwietniu odnotowano minimalną zwyżkę o 0,2 proc. wywozu francuskiego mięsa poza granicę. Najczęściej tamtejsze produkty trafiają na teren Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Dodatkowo zakup mięsa od Francuzów zwiększyli Rosjanie i kraje z Azji Płn. – Wsch.