Grecy postanowili, że można je sprowadzać wyłącznie do natychmiastowego uboju, a nie do dalszej hodowli.

Na razie Komisja Europejska planuje wysłać do greckiego rządu list z prośbą o wyjaśnienia. Wprowadzone w marcu rozporządzenie ministerstwa rolnictwa jest sprzeczne z unijnymi zasadami handlu zwierzętami i produktami mięsnymi. Tamtejsze władze weterynaryjne przestały wydawać zezwolenia na hodowlę sprowadzanych z Bułgarii, Rumunii i Węgier jagniąt oraz kóz. Importowany żywiec może trafiać bezpośrednio do ubojni.

Źródło: Agrobiznes