Jak informuje FAMMU FAPA, zajmie się ona ustaleniami na temat długofalowej przyszłości sektora mleczarskiego w Unii Europejskiej po zniesieniu kwot mlecznych, które pomogłyby ustabilizować  rynek i dochody producentów, zmniejszyć wahania cen, wzmocnić siłę przetargową rolników.

Ponadto ma poprawić przejrzystość działań rynkowych i przyczynić się do większej innowacyjności w branży mleczarskiej. W skład Grupy Ekspertów Wysokiego Szczebla wchodzą przedstawiciele wszystkich państw unijnych, a jej szefem jest Juan – Luc Demarty, dyrektor generalny Dyrektoriatu Generalnego Rolnictwa Komisji Europejskiej .

Jak udało się nam dowiedzieć, spotkania Grupy zaplanowano w cyklu miesięcznym, a ich efektem maja być regularne raporty.

Źródło: farmer.pl