W Hiszpanii nawadniane jest ogółem 27,8 proc. gruntów uprawnych w Hiszpanii. Nawadniane jest prawie jedna szósta z 6,47 mln hektarów uprawianych zbóż. Nawadnianie w porównaniu z 2013 r. o 1,8 proc., a w porównaniu z 2002 r. o 7,1 proc.

Nawadnianie dotyczy przede wszystkim owoców cytrusowych - 93 proc. powierzchni uprawy, warzyw i kwiatów 91 proc. powierzchni, winorośli 37 proc. powierzchni oraz oliwek i owoców (bez cytrusowych) odpowiednio 29 i 27 proc.

Mimo zwiększenia nawadnianej powierzchni, na skutek modernizacji systemów nawadniających, wyraźnie spadło zużycie wody. O ile w 1999 r. zużywano 17 681 hektometrów sześciennych, to w 2012 r. było to już tylko 15 833 hektometrów sześciennych. 1 hektometr sześcienny = 1000 000 metrów sześciennych.