Oprócz wprowadzenia 35-godzinnego tygodnia pracy i opłat od faktycznego użytkowania zamiast zakupu prywatnych samochodów, proponuje się również środki w dziedzinie rolnictwa. Chodzi przede wszystkim o poprawę ochrony środowiska.

W dziedzinie hodowli zwierząt, która jest obecnie ważnym czynnikiem ekonomicznym w kraju, zwłaszcza ze względu na ostatnio znacznie zwiększoną, zorientowaną na eksport produkcję wieprzowiny, w projekcie 2050 r. dąży się do zwiększonego wykorzystania ekstensywnych systemów.

Przeciwdziałaniu narastającej suszy na Półwyspie Iberyjskim ma być dostosowanie systemów upraw, m.in. poprzez zastosowanie biotechnologicznych i innowacyjnych procesów technologicznych, a także zmianę praw do korzystania z wody do nawadniania powierzchniowego.

Premier jednak nie wyjaśnia, jaki wpływ miałoby to na rolnictwo, które, zwłaszcza na obszarach uprawy owoców i warzyw w południowej Hiszpanii, jest żywotnie uzależnione od sztucznego nawadniania.