W ostatnim sondażu przeprowadzonym przez Markin dla Fundacji Antama pt. „Uprawa kukurydzy Bt w Hiszpanii”, 93 proc. hiszpańskich rolników, którzy uprawiali kukurydzę Bt w 2010 roku, deklaruje kontynuowanie upraw w następnym roku, a 6% jest niezdecydowanych.

Badania, opublikowane w listopadzie 2010 roku, skupiają się na opinii hiszpańskich rolników, zarówno tych, którzy uprawiali kukurydzę Bt jak i tych, którzy takich upraw nie prowadzili. Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2010 roku. Wzięło w nim udział 200 rolników z Katalonii i Aragonii. 

Rolnicy, którzy uprawiali kukurydzę Bt w 2010 roku stwierdzili, że byli „bardzo zadowoleni” (79%) lub „całkiem zadowoleni” (21%) z uprawy tej odmiany. 99% respondentów uważa, że nasiona transgenicznej odmiany kukurydzy mają dobry stosunek ceny do uzyskanych rezultatów uprawy.

Główną korzyścią wskazywaną przez rolników było efektywne zabezpieczenie upraw przed szkodnikiem: omacnicą prosowianką (98%). Zaznaczali również brak opadania kolb i wylegania całych roślin (48%), łatwość uprawy (44%), wysokie plony oraz silne i zdrowe rośliny (41%) jak również wyższą opłacalność (33%).

Natomiast, jeśli chodzi o główną wadę tego typu upraw respondenci wskazywali na fakt, że muszą utrzymywać również pasy konwencjonalnych odmian kukurydzy (25%), podczas gdy 65% przyznało, że nie widzi większych problemów w uprawie tej kukurydzy – 11% więcej niż w roku 2009.

Żaden z respondentów nie miał problemu ze sprzedażą kukurydzy w 2010 roku. 93% rolników zostało zobligowanych do podania informacji ustnie lub pisemnie o tym, że kukurydza, którą sprzedają jest genetycznie zmodyfikowana.

100% rolników, którzy nie uprawiali kukurydzy Bt twierdzi, że wie o takiej technologii. 18% z nich ma o niej przychylną opinię, podczas gdy 6 na 10 twierdzi, że nie ma zdania na jej temat (61%).

Na pytanie, dlaczego zdecydowaliby się na transgeniczną odmianę kukurydzy zamiast konwencjonalnej, 52% respondentów odpowiedziała, że rolnicy uprawiający kukurydzę Bt mogą być pewni swoich plonów nawet w przypadku licznego występowania omacnicy prosowianki. 92% respondentów przyznało, że ma niewielki problem lub nie ma w ogóle problemu z występowaniem omacnicy prosowianki na swoich polach.

Żaden z respondentów nie miał problemu ze sprzedażą kukurydzy w 2010 roku. 73% rolników zostało zobligowanych do podania informacji ustnie lub pisemnie o tym, że kukurydza, którą sprzedają nie jest genetycznie zmodyfikowana.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych