W liście do ministra rolnictwa Henka Staghouwera związek skrytykował nierozsądne czekanie, podczas gdy sąsiednie kraje odkładają setki milionów euro dla swoich rolników i ogrodników.

Płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) również musiałyby zostać przyspieszone.

LTO opowiada się również za obniżeniem podatku konsumpcyjnego od oleju napędowego. Wiele państw członkowskich UE już tymczasowo obniżyło podatki na paliwo i energię elektryczną, w tym Austria, Francja, Włochy, Belgia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwecja.

Tymczasem ze względu na podatki ceny oleju napędowego w Holandii są nadal wyższe niż w wielu innych krajach europejskich.

W liście LTO wzywa również do zwiększenia państwowego funduszu kryzysowego z krajowymi środkami współfinansowania o z obecnych 8,1 mln euro do 24,3 mln euro. Inne państwa członkowskie UE, takie jak Niemcy i Belgia, również potroiłyby swoje fundusze kryzysowe.

Ponadto związek rolników odniósł się do Polski, która niedawno uzyskała zgodę na program pomocy publicznej na łączną kwotę 836 mln euro. Może to umożliwić wsparcie polskich rolników kwotą do 7500 euro na gospodarstwo. Hiszpania, Grecja, Francja, Finlandia i Rumunia również przygotowują pakiety środków dla swoich sektorów rolnych.