Holenderski wiceminister rolnictwa Henk Bleker  ogłosił, że pracuje nad ustawodawstwem w celu ograniczenia wielkości gospodarstw w poszczególnych lokalizacjach kraju. Limity będą zależeć od względów etycznych, sanitarnych lub społeczno-ekonomicznych.

Gospodarstwa rodzinne będą mogły rozwijać swoją produkcję zwierzęcą do maksymalnych wielkości, równych: 300-400 sztuk bydła, 900 sztuk loch stada podstawowego, 6 tys. sztuk tuczników, 200 tys. sztuk brojlerów kurzych. To przede wszystkim  władze lokalne będą decydować, czy wielkość danej produkcji gospodarstwa, będzie pasować do otoczenia.