Wzrost cen pasz wpływa na zastój w produkcji trzody chlewnej. Wielu z producentów ograniczyło plany co do poszerzania produkcji i inwestycji w gospodarstwa.

Dodatkowo na holenderskim rynku panuje obecnie wysoka podaż mięsa, przez co rolnicy nieustannie mają problemy ze zbytem tuczników.

W najgorszej sytuacji są producenci prosiąt. Holenderskie media szacują, że zysk ze sprzedaży prosiąt pokrywa tylko połowę kosztów produkcji.

Każdego roku 5 proc. holenderskich hodowców odchodzi z branży, w tym roku ta liczba może wynieść nawet 10 proc. Od 1990 roku liczba hodowców świń ciągle maleje - z 28 tys. do około 7 tys. w roku ubiegłym.