W swoim sprawozdaniu odnoszącym się do I filara WPR, Santos stwierdził, że szczególną uwagę należy poświęcić obszarom wiejskim o najmniej korzystnych warunkach gospodarowania, dążąc do ich ożywienia pod względem gospodarczym i społecznym w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju.

Portugalczyk podkreślił także, że konieczne jest maksymalne uproszczenie przepisów, a podział środków między rolników, regiony i państwa członkowskie musi być dokonany w możliwie najsprawiedliwszy sposób.

Propozycje zmian sprawozdawcy odnoszą się między innymi do definicji aktywnego rolnika, elementu ekologizacji („greeningu”), systemu płatności podstawowych, wsparcia dla młodych rolników, czy systemu dla drobnych producentów rolnych.

Raport omawiany będzie podczas Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego 19 czerwca br.

Proponowane zmiany:

Rolnik czynny zawodowo

Maksymalne pułapy i stopniowe zmniejszanie

Elastyczność między dwoma filarami

System płatności podstawowych

Zazielenienie

Młodzi rolnicy

Wsparcie powiązane z produkcją

System dla drobnych producentów rolnych

Pułapy krajowe

Ujednolicenie płatności w ramach jednego państwa lub regionu