Przez ostatnie cztery lata ryż produkowany w Stanach Zjednoczonych mógł być sprowadzany do Unii, pod warunkiem załączenia dokumentu, że jest wolny od LL601.

Z badań przeprowadzonych w 2006 r. wynika, że 33 próbki na 160 ujawniły obecność tego ryżu. Polska głosowała za, a żadne państwo Unii nie głosowało przeciw.

SCoFCAH równocześnie nie uzyskał kwalifikowanej większości głosując nad autoryzacją trzech odmian kukurydzy MON89034xNK603 firmy Monsanto oraz BT11xGA21 i Bt11 (wznowienie) firmy Syngenta do importu oraz przerobu (nie do uprawy).

W każdym przypadku polska głosowała przeciwko. Teraz kwestia zostanie skierowane do Rady Rolnej, która na głosowanie będzie miała trzy miesiące. Jeśli i ona nie osiągnie porozumienia, kwestia wróci do Komisji, która sama zadecyduje o jej autoryzacji.

Źródło: FAMMU/FAPA/farmer.pl