W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy bieżącego roku osiągnął on 125580 ton, czyli zwiększył się o 11% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Ponad połowa importowanej do Czech wieprzowiny pochodzi z Niemiec. W ciągu roku ilość ta zwiększyła się o 22%. Import
wieprzowiny z Belgii wzrósł o 40%, a z Danii – o 17%. Zmniejszył się natomiast import tego mięsa z Austrii (o 22%). Podwoił się import wieprzowiny z Węgier. Przed wstąpieniem do Unii Europejskiej (w 2003 r.) wieprzowina produkowana w Czechach zaspokajała całkowicie popyt krajowy i pozwalała na eksport 1/5 produkowanego mięsa. Obecnie rolnicy nie mogą konkurować pod względem ceny z importowaną wieprzowiną.