Polska otrzyma najwięcej ze wspólnej kasy - 105,8 mld euro. Cały budżet Unii na lata 2014-2020 przewiduje wydatki w wysokości 960 mld euro w zobowiązaniach oraz ponad 908 mld euro w rzeczywistych płatnościach. Po raz pierwszy wieloletnie ramy finansowe dla Unii będą realnie mniejsze niż poprzednie. To konsekwencja kryzysu gospodarczego i forsowanej przez kraje-płatników netto polityki zaciskania pasa.

- Pieniądze dla Polski będą przeznaczone zarówno na duże inwestycje, jak i małe projekty. Kwota, którą uzyskaliśmy w ramach polityki spójności, to jest jedna czwarta wszystkich środków, jakimi ta polityka dysponuje. To nie stało się przypadkiem. To jest wynik ogromnej pracy ostatnich ponad sześciu lat. Skala inwestycji, które ruszą dzięki tym środkom przekroczy kwotę 82,5 mld euro. Po pierwsze, dlatego, że dołożymy do niej wkład krajowy. Po drugie, dlatego, że te inwestycje w ogromnej ilości staną się impulsem dla nowych inwestycji - mówiła Elżbieta Bieńkowska, wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju, na jednej z konferencji prasowych.

Pieniądze unijne na lata 2014-2020 będą przeznaczone m.in. na dokończenie sieci dróg, ale także na innowacyjną gospodarkę, energetykę, środowisko i kulturę - zapowiedziała wicepremier. Dodała, że dzięki środkom z UE jej resort będzie miał jeszcze więcej narzędzi do pobudzenia polskiej gospodarki, a przede wszystkim uzyskania "postępu naukowo-technicznego i komercjalizowania wynalazczości w naszej gospodarce, która wchodzi w dużą fazę ożywienia".

Na początku marca oficjalnie ruszyły negocjacje programów unijnych na lata 2014-20. Jest to tzw. Umowa Partnerstwa z Komisją Europejską. To dokument określający sposób wydawania pieniędzy z Unii w latach 2014-2020. Jeśli Umowa Partnerstwa zostanie podpisana, to już pod koniec roku mogą ruszyć pierwsze konkursy. Ale uwaga! Więcej znaczy trudniej. Unia dokładnie sprawdzi, jak przebiega wydawanie pieniędzy.

Ostatecznie w siedmioletniej perspektywie finansowej Polska z puli polityki spójności otrzyma o 9,6 mld euro więcej niż ustalono na szczycie UE w lutym 2013 r. (pierwotnie: 73 mld euro, ale mieliśmy zagwarantowany inflacyjny przelicznik). Po przeliczeniach kwota urosła do 82,3 mln euro plus 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej młodzieży. W tym czasie do unijnej kasy wpłacimy prawie 30 mld zł składki.

Elżbieta Bieńkowska, zwracała uwagę, że do funduszy na politykę spójności trzeba będzie dołożyć drugie tyle z krajowego budżetu. A zatem łącznie wartość pakietu rozwojowego sięgnie ok. 160 mld euro.

Około 50 mld euro ma być rozdzielone na sześć dużych programów zarządzanych centralnie. Resztę pieniędzy będą dzielić województwa, wdrażając programy regionalne. Przygotowane przez Polskę programy muszą jeszcze uzyskać akceptację Brukseli. Największy z programów krajowych - Infrastruktura i Środowisko - jest jednocześnie jedynym, który zachowa nazwę, jaką miał w latach 2007-2013. Jego budżet to 27,5 mld euro z funduszy unijnych. Będzie z niego współfinansowana budowa dróg i remonty linii kolejowych, a także inwestycje przeciwpowodziowe, energetyczne i wodno-ściekowe. Unijny wkład do programu Inteligentny Rozwój (następca Innowacyjnej Gospodarki) to 8,6 mld euro. Pieniądze te będą przeznaczone na zwiększanie innowacyjności gospodarki oraz powiązanie nauki z biznesem i komercjalizację wyników badań naukowych.

Program Wiedza Edukacja Rozwój, z budżetem w części unijnej 4,4 mld euro, ma m.in. zwiększać kompetencje pracowników i poprawiać ich sytuację na rynku pracy, Polska Cyfrowa (2,25 mld euro z UE) ma wpierać rozwój e-administracji, Polska Wschodnia (2,1 mld euro z UE) jest przeznaczona dla pięciu najbiedniejszych województw ściany wschodniej, a program Pomoc Techniczna (700 mln euro) ma zapewniać sprawne wdrażanie polityki spójności w latach 2014-2020.

Janusz Lewandowski, komisarz UE ds. budżetu uważa, że nieuchronne są napięcia w negocjacjach, które mogą dotyczyć m.in. inwestowania w infrastrukturę. - Unia Europejska widzi główny problem transportowy w kolejnictwie. My natomiast lokujemy większość środków na dokończenie infrastruktury drogowej - tłumaczył Lewandowski.

Komisarz podkreślił, że w 2013 roku Bruksela nie zawiesiła finansowania żadnego z projektów, realizowanych w Polsce. I było to skutkiem wewnętrznego audytu prowadzonego przez Polskę. Dobrze, by ten system wczesnego ostrzegania o rozmaitych problemach działał także w kolejnej perspektywie finansowej.

W nowej perspektywie finansowej Bruksela będzie dokładniej przyglądała się samorządom, które dostaną do rozdysponowania większą kwotę, niż w poprzednim okresie - to ok. 40 proc. wszystkich środków przyznanych Polsce na lata 2014-2020.

Przez najbliższe siedem lat Unia będzie już po raz ostatni tak hojna dla Polski. Nie oznacza to, że później nie dostaniemy już nic. Fundusze z Unii będą stopniowo maleć. Zwrócił to na uwagę Marek Belka, prezes NBP na jednym ze spotkań z przedsiębiorcami.

- Nic w Europie nie kończy się od razu, szybko, chyba żeby był jakiś wielki kataklizm. Dobrze, że my myślimy, że jest to nasza ostatnia perspektywa unijna, ale to oczywiście nie jest prawda - mówił, i z nadzieją w głosie dodał: liczę na to, że do 2020 r. zostanie zbudowana podstawowa sieć autostrad i dróg kolejowych.

Nowa perspektywa finansowa UE podczas VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Nowa perspektywa finansowa będzie m.in. tematem panelu "Finansowanie dużych projektów inwestycyjnych", który odbędzie się 8 maja w katowickim hotelu Monopol. O finansach na lata 2014-2020 będą również dyskutować menadżerowie podczas panelu "Finansowanie systemów ochrony zdrowia - wyzwania dla Polski i Europy" również 8 maja w katowickim hotelu Angelo oraz "Kapitał na rozwój firm" w hotelu Qubus. Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020 jako potencjalne źródło finansowania projektów korytarza Bałtyk- Adriatyk - to także jeden z wątków, które porusza uczestnicy panelu "Logistyka. Korytarze transportowe" w katowickim hotelu Altus.