W ramach czwartego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż produktów mleczarskich w ramach procedury przetargowej znowu nie ustalono minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) z interwencji.

Powodem były ponownie zbyt niskie ceny - średnia cena OMP we Wspólnocie to obecnie ponad 223 euro/100 kg, tymczasem oferty zawierały się w przedziale 196-198 euro/100 kg.

Po raz pierwszy nie ustalono minimalnej ceny masła. Odrzucono wszystkie oferty na eksport masła i OMP z refundacjami przetargowymi, a stałe zwroty do wywozu pozostawiono na zerowym poziomie.

Źródło: FAMMU/FAPA/farmer.pl