W raporcie znajdą się rezultaty inspekcji, które rosyjscy eksperci przeprowadzili w polskich zakładach mięsnych oraz ocena odpowiedzi Komisji Europejskiej na pytania rosyjskich specjalistów weterynaryjnych.
Nadal podtrzymywana jest przez Rosjan chęć ponownego skontrolowania przez ekspertów z Rosji i UE polskich zakładów mięsnych. Komisja Europejska już oświadczyła, że postulowana przez Rosję ponowna kontrola zakładów mięsnych w Polsce jest zbędna.