W programie prac dotyczącym polityki promocyjnej na 2020 r. przyjętym przez KE określono główne priorytety wsparcia. Polityka UE dotycząca promocji produktów rolno-spożywczych ma na celu pomóc sektorowi w korzystaniu z rozwijającego się i coraz bardziej dynamicznego światowego rynku rolno-spożywczego, zwiększyć świadomość na temat systemów jakości, w tym produktów ekologicznych, oraz pomóc producentom w przypadku wystąpienia zakłóceń na rynku.

Komisarz ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan powiedział, że reputacja Europy w świecie produktów rolno-spożywczych jest niezrównana. UE nie jest przypadkiem największym światowym eksporterem produktów rolno-spożywczych. Unijna polityka promocyjna dysponuje coraz większym budżetem wspiera producentów z UE w rozpowszechnianiu ich produktów zarówno w UE, jak i poza nią, ale także w stawianiu czoła trudnościom rynkowym poprzez zwiększanie świadomości na temat produktów. Obowiązujące umowy handlowe stwarzają również warunki do zwiększenia eksportu na szybko rozwijające się rynki. Niedawne zawarcie dwustronnej umowy między UE a Chinami w sprawie oznaczeń geograficznych jest kolejnym przykładem prac KE nad stworzeniem możliwości dla producentów i produktów UE wysokiej jakości.

W 2020 r. ponad połowa budżetu (118 mln euro) zostanie przeznaczona na kampanie skierowane na rynki poza UE o wysokim potencjale wzrostu, takie jak Kanada, Chiny, Japonia, Korea, Meksyk i Stany Zjednoczone. Promocja obejmie: nabiał i ser, oliwki stołowe oraz oliwę z oliwek i wina. Oczekuje się, że wybrane kampanie poprawią konkurencyjność i konsumpcję unijnych produktów rolno-spożywczych, podniosą ich rangę i zwiększą ich udział w rynku w tych krajach docelowych.

Kampanie informują także konsumentów w UE i na świecie o różnych systemach i znakach jakości UE, takich jak oznaczenia geograficzne lub produkty ekologiczne. Dodatkowym celem kampanii będzie również podkreślenie wysokich standardów bezpieczeństwa i jakości, a także różnorodności i tradycyjnych aspektów unijnych produktów rolno-spożywczych. Wreszcie w UE nacisk zostanie położony na promowanie zdrowego odżywiania i zwiększenie, w ramach zrównoważonej diety, spożycia świeżych owoców i warzyw.

Zaproszenia do składania wniosków na nadchodzące kampanie 2020 zostaną opublikowane w styczniu 2020 r. Szereg organów, takich jak organizacje handlowe, organizacje producentów i grupy rolno-spożywcze odpowiedzialne za działania promocyjne, mogą ubiegać się o finansowanie i składać wnioski.

Tak zwane „proste” programy mogą być składane przez jedną lub więcej organizacji z tego samego kraju UE; programy „multi” pochodzą, od co najmniej dwóch organizacji krajowych, z co najmniej dwóch państw członkowskich lub od co najmniej jednej organizacji europejskiej.

W 2020 r. 100 mln euro przeznaczono na proste programy, a 91,4 mln euro zostanie przeznaczone na programy "multi".

Dodatkowe 9,5 mln euro przeznaczono na własne inicjatywy KE. Obejmują one udział w targach i kampaniach komunikacyjnych, a także ofensywy dyplomatyczne prowadzone przez komisarza europejskiego ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, w towarzystwie delegacji biznesowej. Inicjatywy te zostaną dodatkowo wzmocnione o dodatkowe 17,2 mln euro dostępne z programów promocji na 2019 r. Stanowi to dodatkowe wsparcie dla serów i masła, oliwy z oliwek i oliwek stołowych na wymagającym rynku globalnym.