Wniosków o odszkodowania nie złożyło pięć państw UE: Malta, Cypr, Finlandia, Luksemburg i Litwa.

Agencja Rynku Rolnego wysłała w poniedziałek wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie odszkodowań dla rolników. W sumie straty wyceniono na ponad 81 mln euro. Wysokość rekompensat ARR wyceniła na podstawie pozytywnie zweryfikowanych wniosków od ponad 4,7 tys. rolników.

Najwięcej zgłoszeń o rekompensaty pochodzi z województw: świętokrzyskiego, wielkopolskiego oraz małopolskiego.

Oszacowano, że straty dotyczą upraw zajmujących ponad 2 tys. hektarów, głównie ogórków i pomidorów.

KE zapowiedziała jednak, że jeżeli kwota rekompensat z całej UE będzie wyższa niż 210 mln euro, zastosuje tzw. współczynnik redukcji, co oznacza, że wypłaty dla rolników będą mniejsze niż maksymalne.

Pieniądze za straty Agencja będzie wypłacała do 15 października br.