Jak przekazuje Reuters, w dokumencie KE sprecyzowano, że firmy z branży rolniczej, rybackiej i akwakultury mogłyby uzyskać do 35 tys. euro dotacji bezpośrednich, ulg podatkowych oraz gwarancji.

W dokumencie stwierdzono też, że firmy dotknięte wysokimi cenami gazu mogłyby uzyskać pomoc, nieprzekraczającą 30 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 2 mln euro.

Propozycje KE zakładają też, że firmy stojące w obliczu kryzysu płynnościowego mogłyby zażądać gwarancji publicznych dla swoich pożyczek w wysokości maksymalnie 15 proc. ich średniego rocznego obrotu z ostatnich trzech lat.