Komisja pyta o szeregu kwestii m.in. niedociągnięć obecnej polityki w zakresie różnorodności biologicznej, nowego podejścia proponowanego przez Komisję, rolnictwa i różnorodności biologicznej, ekonomiki różnorodności biologicznej oraz zarządzania różnorodnością biologiczną w Unii i poza nią.

Celem konsultacji , których zakończenie planowane jest 22 października 2010 roku jest zebranie opinii różnorodnej grupy zainteresowanych stron na temat możliwych kierunków nowej strategii. W szczególności dotyczą one obszarów, w których obecne prawo UE uznawane jest za nieadekwatne lub wymagające wzmocnienia, jak również opinii dotyczących sposobów lepszej integracji polityki w zakresie różnorodności biologicznej do innych dziedzin.

- Europejczycy są zgodni co do potrzeby zwiększenia starań w zakresie walki z utratą różnorodności biologicznej. Zachęcam wszystkie osoby zainteresowane tą ważną kwestią do wyrażenia opinii i przyczynienia się tym samym do kształtowania polityki. – mówi Janez Potočnik, komisarz UE ds. środowiska.

Konsultacje są prowadzone w językach angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, polskim i hiszpańskim.

Źródło: farmer.pl