Europoseł

Autor: Fot. Archiwum

Opis: Polski eurodeputowany Czesław Siekierski

Oto treść interpelacji eurodeputowanego Czesława Siekierskiego:

System kwotowania produkcji mleka w UE, który został wprowadzony przeszło 23 lata temu, miał na celu regulację wspólnotowego rynku tj. przede wszystkim ograniczenie nadprodukcji. Od czasu wprowadzenia kwot sytuacja zmieniła się diametralnie. Pani Komisarz Fischer Boel wielokrotnie dawała wyraźny sygnał, że nie będzie propozycji przedłużenia funkcjonowania tego systemu po 2015 r. Sądzę, że nie należy czekać kolejnych 8 lat, aby dostosować unijne prawo do nowych warunków na unijnym i światowym rynku mleka. Zamiast nadprodukcji mamy niedobór mleka i wzrost cen spowodowany m.in. wzrostem spożycia w państwach rozwijających się w Azji i Ameryce Południowej oraz spadkiem produkcji mleka w Australii, Nowej Zelandii i Europie ze względu na niekorzystne warunki klimatyczne (susze i wysokie temperatury). Niemały wpływ na poziom cen przetworów mlecznych ma także wzrost cen zbóż związany m.in. z rozwojem przemysłu biopaliwowego.

Niski poziom kwot mlecznych w UE hamuje rozwój unijnego sektora mleczarskiego obniżając jego konkurencyjność na rynku światowym. Ponadto spowalnia on modernizację, wykorzystanie potencjału produkcyjnego, w tym zwłaszcza takich krajach jak Polska, gdzie występują bardzo korzystne warunki przyrodnicze i relatywnie niskie koszty produkcji. Przypominam, że Polska ma wyjątkowo niską kwotę mleczną.

Przypominam też, że polscy rolnicy musieli zapłacić blisko 240 mln PLN kary za przekroczenie limitów w sezonie 2005/06. W obecnej sytuacji tj. niedoboru i wysokich cen mleka na rynku światowym, system kar powinien zostać zniesiony bądź znacząco obniżony i zawieszony.

Wg ostatniego raportu KE pt. "Prospects for agricultural markets and income 2007-2014" obecnie obserwujemy spadek produkcji mleka w UE-27, podczas gdy na rynku wewnętrznym i światowym ceny tego surowca rosną.

Sztuczne limitowanie produkcji mleka znacząco utrudnia start młodym rolnikom, którzy chcieliby zająć się tą gałęzią rolnictwa.

Biorąc pod uwagę korzystną koniunkturę cenową na rynku unijnym i światowym czy KE podziela pogląd, że nie czekając na przegląd WPR tzw. Health Check w 2008 r., należy podjąć już teraz zdecydowane działania mające na celu stopniowe podwyższanie kwot mlecznych w UE?

Źródło: farmer.pl