Poprzez współfinansowanie programów zwalczania wścieklizny w ciągu ostatnich trzech dekad,UE stopniowo wyeliminowała chorobę w krajach Europy Centralnej, Zachodniej i w dużej części Wschodniej. Aby zabezpieczyć się przed jej nawrotem UE przeznaczyła w latach 2007-2014 na szczepienia dzikich zwierząt w obwodzie kaliningradzkim 3,5 mln euro.

Obecnie KE zgodziła się przekazać na ten cel kolejne 1,1 mln euro. W wyniku szczepień sytuacja pod względem występowania wścieklizny w tym regionie oraz na sąsiadujących terenach Polski i Litwy znacząco poprawiła się - podała KE.