Komisja Europejska poinformowała o napiętym harmonogramie formalnego zakończenia reformy WPR na marginesie nieformalnego posiedzenia Rady ds. Rolnictwa UE w Słowenii. Po czerwcowych decyzjach politycznych w sprawie reformy WPR teksty musiałyby być teraz sprawdzane i tłumaczone przez prawników. Komisja Europejska w Słowenii stwierdziła, że prace te były mocno zaawansowane podczas przerwy letniej, ale jeszcze niezakończone. Ponieważ nadal trzeba popracować nad trzema rozporządzeniami rolnymi, Parlament Europejski będzie mógł głosować w sprawie reformy WPR dopiero na swojej drugiej sesji zaczynającej się w Strasburgu 22 listopada.

Publikacja tekstów w Dzienniku Urzędowym UE byłaby wtedy możliwa pod koniec listopada lub na początku grudnia. Opóźniona publikacja rozporządzenia podstawowego prowadzi również do opóźnień w aktach delegowanych i wykonawczych. W nich należy określić szczegóły dotyczące kontroli i administrowania wymogami reformy. Akty delegowane i pozwolą państwom członkowskim UE określić szczegóły produkcji i ewentualne wypłaty rekompensat.

Państwa członkowskie UE powinny do końca roku przedstawić KE swoje narodowe plany strategiczne. W związku z opóźnieniem zakończenia procedury w Brukseli, w kuluarach nieformalnej rady ds. rolnictwa UE przedstawiciele niektórych państw członkowskich UE zwrócili się o przedłużenie terminu realizacji narodowych planów strategicznych. Komisja Europejska odrzuciła to i wskazała, że powinno być wystarczająco dużo czasu na przegląd i dostosowanie planów strategicznych w 2022 roku. Reforma powinna wreszcie wejść w życie w 2023 roku. Pierwotnie planowano to na 2021 rok.