Wśród wybranych organizacji są zarówno organizacje rolnicze jak i organizacje zajmujące się ochroną zwierząt.

Wszystkie osoby i organizacje powinny przybyć na spotkanie założycielskie w Brukseli 6 czerwca 2017 r.

Niemcy, Holandia, Dania i Szwecja w ubiegłym roku zasugerowały Radzie Rolnictwa UE powstanie platformy dla dobrostanu zwierząt. Komisja Europejska wyraziła zgodę.

Działanie platformy ma polegać na dzieleniu się informacjami tak, aby wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt w UE mogły być w pełni realizowane. Ponadto, platforma zapewni możliwość zgłaszania propozycji inicjatyw. Celem jest też zwiększenie wrażliwości na kwestie ochrony zwierząt, co ostatecznie będzie miało wpływ na lepszą reputację produktów rolnych UE.

Lista organizacji i ekspertów znajduje się na stronie: http: //ec.europa.eu/food/animals/welfare/eu-platform-animal-welfare/members_en