Chodzi m.in. o rozporządzenia wprowadzające tymczasowy nadzwyczajny system dopłat do prywatnego przechowywania niektórych serów, masła, odtłuszczonego mleka w proszku, mięsa cielęcego, baraniego i koziego oraz ustalające z góry kwotę tych dopłat.

- Podjęliśmy szybkie działania, aby jak najszybciej zapewnić wszystkie niezbędne środki w celu wsparcia rolników i tych będących w potrzebie. Kryzys mocno uderzył w niektóre rynki rolne i żywnościowe. Jestem jednak pewien, że przyjęcie tych środków zapewni namacalne wsparcie, wyśle właściwy sygnał na rynki i wkrótce zapewni pewną stabilność - podkreślił cytowany w komunikacie KE unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Jak zaznaczył pakiet ten i poprzednie środki wsparcia pokazują, że KE jest gotowa i będzie działać tak jak wymaga tego sytuacja. Komisarz zapowiedział dalsze monitorowanie sytuacji w ścisłym kontakcie z zainteresowanymi stronami, Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi UE.

Przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania produktów mlecznych oraz mięsnych pozwoli na tymczasowe wycofanie ich z rynku na okres minimum 2-3 miesięcy, a maksymalnie do 5-6 miesięcy. Ma to doprowadzić do zmniejszenia podaży, co w perspektywie długoterminowej ma przywrócić równowagę rynkową.

KE wprowadza też elastyczność we wdrażaniu programów wspierania rynku wina, owoców i warzyw, oliwy z oliwek, pszczelarstwa oraz programu szkolnego UE, obejmującego mleko, owoce i warzywa. Umożliwi to reorientację priorytetów finansowania w taki sposób, by odpowiedzieć na kryzys we wszystkich sektorach.

Kolejnym środkiem mającym pomagać farmerom jest odejście od unijnych reguł konkurencji dla producentów mleka, kwiatów i ziemniaków. Podmioty działające w tych sektorach będą mogły wspólnie podejmować kroki w celu ustabilizowania rynku. Na przykład rolnicy będą mogli wspólnie planować produkcję mleka, a przedsiębiorcy działający w sektorze kwiatów i ziemniaków będą mogli wycofywać produkty z rynku.

Dozwolone będzie też przechowywanie tych dóbr przez prywatnych operatorów. Takie umowy obowiązywałyby przez okres maksymalnie sześciu miesięcy. Aby uniknąć negatywnych skutków tej polityki, ściśle monitorowane mają być zmiany cen konsumpcyjnych.

Dodatkowo KE zaproponowała, by państwa członkowskie mające jeszcze do dyspozycji fundusze na rozwój obszarów wiejskich mogły wykorzystać te środki na wsparcie rolników i małych przedsiębiorstw rolno-spożywczych w 2020 roku.

Z informacji przekazanych przez KE wynika, że kraje UE mogą zaoferować wsparcie w wysokości do 5 tys. euro na rolnika i 50 tys. euro na małe przedsiębiorstwo. Propozycje w tej sprawie muszą jeszcze zatwierdzić kraje członkowskie w Radzie UE i Parlament Europejski.