W ramach programu promowane mają być między innymi: świeże i przetworzone owoce i warzywa, produkty mleczarskie oraz ekologiczne, kwiaty, wysokiej jakości mięso, a także po raz pierwszy mięso owcze.

 

27 produktów, które zostały objęte promocja wybrano z 43 zgłoszonych do KE.

21 produktów ma być promowanych w UE, a pozostałe  6 w krajach Ameryki Północnej i Południowej, na Środkowym Wschodzie, w południowo-Wschodniej Azji, Japonii, Turcji i Północnej Afryce.