Centrum wiedzy - sieć składająca się z ekspertów zarówno z Komisji, jak i spoza niej - będzie wspierać decydentów UE i władze krajowe, udostępniając i rozpowszechniając aktualne informacje naukowe na temat fałszowania żywności i kwestii związanych z jakością żywności.

Niedawne przypadki fałszowania żywności w UE dotyczyły oliwy z oliwek, wina, miodu, ryb, nabiału, mięsa i drobiu. Ponadto konsumenci mogą być narażeni na nieuczciwe praktyki handlowe, zwłaszcza w odniesieniu do produktów spożywczych wykazujących istotne różnice w składzie na różnych rynkach, ale mających podobne opakowanie.

- W przypadku żywności nauka jest w stanie bezpośrednio i namacalnie wykazać korzyści, jakie przynosi obywatelom. Jakość spożywanej przez nas żywności jest ważna dla wszystkich, a ponieważ fałszowanie żywności to działalność przestępcza o charakterze transgranicznym, UE ma tu do odegrania ważną rolę - powiedział we wtorek komisarz do spraw edukacji Tibor Navracsics.

Komisarz ds. konsumentów Vera Jourova powiedziała, że nowo utworzone centrum wiedzy - skupiające ekspertów z różnych miejsc i wiedzę z różnych źródeł, zarówno z Komisji Europejskiej, jak i spoza niej - pozwoli na dalsze gromadzenie i przetwarzanie dowodów naukowych. "Działania centrum pomogą też wypracować wspólne metody badań, co z kolei będzie pomocne w stosowaniu i egzekwowaniu prawa żywnościowego i z zakresu ochrony konsumentów" - zaznaczyła.

Centrum będzie koordynować działania w zakresie nadzoru rynku, np. "w odniesieniu do składu i właściwości organoleptycznych żywności oferowanej w tym samym opakowaniu i pod tą samą marką" na kilku rynkach w Unii.

Będzie również prowadzić system wczesnego ostrzegania i informowania o przypadkach fałszowania żywności, np. poprzez monitorowanie mediów i przekazywanie tych informacji ogółowi społeczeństwa, oraz łączyć systemy informowania państw członkowskich i Komisji, np. bazy danych opisujące skład niektórych produktów rolno-spożywczych wysokiej wartości, takich jak wino lub oliwa z oliwek.

Centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności będzie też wydawać informatory, tworzyć bazy danych i mapy interaktywne oraz publikować regularne sprawozdania, a także udostępniać te informacje społeczeństwu.

Będzie w pełni finansowane przez Komisję Europejską. Wielkość poszczególnych grup eksperckich będzie zależała od tematyki ich prac.

Nowe centrum będzie działać przy tzw. Wspólnym Centrum Badawczym, zajmującym się badaniami zleconymi przez organy unijne w różnych dziedzinach.

Centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności jest piątym tego typu unijnym ośrodkiem, obok centrów wiedzy na temat biogospodarki, polityki terytorialnej, migracji i demografii oraz zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi.