Działania o charakterze promocyjno-informacyjnym w ramach ww. kampanii koncentrują się na rynkach ukraińskim i rosyjskim. Łączny budżet programów wynosi 6 959 tys. euro netto.
W przypadku pozyskania pozytywnej decyzji KE działania w ramach programów zostaną uruchomione w przyszłym roku i będą realizowane przez 3 lata.