Wirusa nie zdiagnozowano dotychczas u kóz, jeleni oraz wielbłądowatych. Choroba pojawiła się także w nowych hrabstwach, tj. w Bedfordshire oraz Jersey.

Tymczasem Meksyk wprowadził zakaz importu materiału genetycznego od zwierząt (owce, kozy, bydło) z Unii Europejskiej w związku z zagrożeniem wirusem ze Schmallengeru.