Rolnictwo i rybołówstwo otrzymałyby łącznie 430 mln euro poinformowało 29 marca w ministerstwo rolnictwa, podkreślając znaczenie bezpiecznych dostaw żywności o odpowiedniej, jakości i ilości.

Drugi pakiet pomocy

Z dofinansowania, z czego prawie jedna czwarta pochodzi z funduszy unijnych, 169 mln euro trafi do producentów mleka krowiego, owczego i koziego. Według ministerstwa planuje się dalsze 193 mln euro na promocję innych gospodarstw. Rybołówstwo ma zostać wsparte 68 mln euro.

Nadal trwają rozmowy z przedstawicielami regionów autonomicznych i stowarzyszeń rolników, m.in. na temat dokładnego podziału pomocy. Według ministerstwa, sektor rybny skorzysta również z trzymiesięcznego odroczenia składek na ubezpieczenie społeczne.

W sektorze rolnym środek ten został wprowadzony już w połowie marca, jako część pakietu środków o wartości 450 mln euro mających na celu złagodzenie skutków suszy dla rolnictwa i zwierząt gospodarskich. Jak zauważyło ministerstwa rolnictwa, rolnicy skorzystają również z 20-centowej obniżce cen benzyny i oleju napędowego dla wszystkich obywateli kraju, co również zostało postanowione.

Obszary priorytetowe w produkcji

W Hiszpanii jest teraz również jasność, jeśli chodzi o wykorzystanie ekologicznych obszarów priorytetowych. Zgodnie z aktualnie uchwalonym rozporządzeniem rolnicy są zwolnieni z obowiązku pozostawiania gruntów odłogiem. Zamiast tego na tych obszarach można również uprawiać kukurydzę i słoneczniki. Wymóg dywersyfikacji również zostanie uelastyczniony.

W ten sposób w całym kraju do produkcji zbóż i nasion oleistych można wykorzystać ponad 600 tys. ha obecnie wyznaczonych, jako obszary o znaczeniu ekologicznym oraz 2,16 mln ha, które zostały uznane za spełniające obowiązkową dywersyfikację upraw. Można tam stosować pestycydy.