"Proszę przyjąć - i to nie tylko z okazji tradycyjnych dożynek wraz z podziękowaniem za chleb z tegorocznych zbiorów - moje serdeczne podziękowanie dla polskich rolników za cały Wasz trud i za wielki wkład w bezpieczeństwo żywnościowe, nie tylko Polski, ale i całej Europy" - czytamy w dokumencie.

"W obliczu wielkiego kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19, a w tym roku w obliczu wielkiego zagrożenia spowodowanego agresją Rosji na Ukrainę, żywności nam nie brakuje. Wielki w tym udział i wielka zasługa polskich rolników, ponad miliona polskich gospodarstw rodzinnych, w większości niewielkich, ale bardzo wydajnych, silnych dzięki pracowitości rolników, ich wiedzy i pielęgnowanej od pokoleń miłości do ziemi, do ojcowizny i do Ojczyzny" - zaznaczył Wojciechowski.

Jak zauważył, Polscy rolnicy żywią nie tylko własny kraj, ale wiele produktów dostarczają na eksport, co ma wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego w Europie i na świecie.

Polskie jabłka i inne owoce, polskie produkty mleczne czy polskie wędliny stają się znanymi markami na rynkach europejskich i światowych. Te sukcesy zostały uzyskane w trudnych warunkach, zwłaszcza w obliczu wywołanego rosyjską agresją wzrostu cen energii i kosztów produkcji. Tym większe uznanie i szacunek za wielkie sukcesy produkcyjne polskich rolników - oświadczył unijny komisarz.

"Przyszłość wsi i rolnictwa polskiego zależy w dużej mierze od decyzji podejmowanych w Unii Europejskiej. Wspólnie z polskim rządem i we współpracy z rolnikami i organizacjami rolniczymi przygotowaliśmy polski Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na najbliższe pięć lat. W tym Planie, który zacznie obowiązywać od przyszłego roku, do dyspozycji polskich rolników jest ponad 25 miliardów euro, w tym prawie 4 miliardy euro na różne formy wsparcia dla polskich gospodarstw hodowlanych, (...) z czego 1,7 miliarda euro na wsparcie hodowców dbających o dobrostan zwierząt, o takie praktyki jak letni wypas, wolny wybieg, ściółka czy więcej przestrzeni w budynkach gospodarskich. To największe tego rodzaju wsparcie w skali całej Unii Europejskiej. Liczymy, że to wsparcie pozwoli na odbudowę polskiej hodowli w małych i średnich gospodarstwach rodzinnych" - poinformował Wojciechowski.

"Dla gospodarstw prowadzących produkcję roślinną, a także roślinną i zwierzęcą, stawiamy do dyspozycji prawie 3 miliardy euro na wsparcie dobrych praktyk rolniczych dotychczas wykonywanych przez rolników bezpłatnie, takich jak stosowanie obornika, przyorywanie słomy czy stosowanie poplonów. To też będzie ogromne wzmocnienie setek tysięcy polskich gospodarstw" - dodał.

Podał też, że przewidziane w planie strategicznym fundusze pozwolą na wyrównanie, a nawet przekroczenie średniego poziomu unijnych dopłat przez ponad 90 proc. polskich gospodarstw rolnych, w tym przede wszystkim małych i średnich gospodarstw rodzinnych.

"We współpracy z polskim rządem przeprowadzamy też inne unijne działania na rzecz polskich rolników. Polscy rolnicy jako pierwsi i dotychczas jedyni w całej Unii otrzymali z budżetu krajowego dopłaty do nawozów jako rekompensatę za wzrost kosztów ich zakupu. W trosce o bezpieczeństwo żywnościowe zawiesiliśmy czasowo obowiązek płodozmianu i odłogowania, by rolnicy mogli łatwiej planować produkcję i ją zwiększać. Dziękuję polskim rolnikom i organizacjom rolniczym za ich inicjatywy, bardzo pomocne w przeforsowaniu tych rozwiązań" - napisał Janusz Wojciechowski.

Dziś, w sytuacji agresji i wojny u granic Polski i Unii Europejskiej, w obliczu realnej groźby głodu w niektórych regionach świata, polskie historyczne hasło żywią i bronią nabiera szczególnego znaczenia. Tak, dziś żywność jest bronią, a rolnicy są fundamentem naszego wspólnego bezpieczeństwa. Z całego serca za to dziękuję i pozdrawiam słowami, którymi tradycyjnie pozdrawiają się polscy, ale i nie tylko polscy rolnicy - szczęść Boże! - podsumował.