Stanowi to uzupełnienie pierwszego pakietu środków kryzysowych, przyjętych 25 marca w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMR).

Rybołówstwo w Polsce

Pakiet ten obejmuje rekompensatę finansową z tytułu kosztów dodatkowych, utraconych dochodów i przechowywania produktów, a także z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej, w przypadku gdyby była ona obecnie niebezpieczna.

-Sektory rybołówstwa i akwakultury są poważnie dotknięte wojną w Ukrainie. W ramach EFMR nadal dostępne są środki finansowe. Dzięki temu wnioskowi państwa członkowskie mogą przenieść je na konkretne działania, łagodzące skutki społeczno-ekonomiczne kryzysu - powiedział europejski komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkeviczius.

Agresja wojskowa Rosji wobec Ukrainy spowodowała wzrost cen energii i surowców, skutkując bardzo dużym zwiększeniem dodatkowych kosztów operacyjnych i minimalizując marże zysku w sektorach rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa owoców morza. Wojna doprowadziła również do zapobiegawczego przerwania działalności połowowej na niektórych obszarach.

Propozycja KE to wniosek ustawodawczy, który zanim wejdzie w życie, będzie musiał zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę w drodze zwykłej procedury ustawodawczej.