Nowa  europejska sieć doradcza dla rozwoju obszarów wiejskich ma dążyć do:

  zwiększenia zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron w realizacji rozwoju obszarów wiejskich;

  poprawy jakości programów rozwoju obszarów wiejskich;

  informowania opinii publicznej o korzyściach płynących z polityki rozwoju obszarów wiejskich;

  wspierania oceny programów rozwoju obszarów wiejskich;

  ułatwiania wymiany wiedzy i dobrych praktyk;

  nawiązania dialogu między rolnikami i naukowcami oraz ułatwienia włączenia się wszystkich zainteresowanych stron do procesu wymiany wiedzy.