Komisja zatwierdza plany strategiczne dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023–2027 dla Austrii i Luksemburga.

Jak czytam na stronie Komisji dwa zatwierdzone dzisiaj plany obejmują budżet w wysokości ponad 6,2 miliarda euro, w tym 2,1 miliarda euro na ochronę środowiska, klimat i ekoprogramy.

Austriackie ekoprogramy skupiają się na przykład na ochronie gleby i wody, a także na poprawie dobrostanu zwierząt, podczas gdy Luksemburg będzie wspierał obszary i pasy nieprodukcyjne oraz zapewniał dotacje dla rolników, którzy ograniczają stosowanie pestycydów.

Austria i Luksemburg stawiają na rozwój rolnictwa ekologicznego

 

Oba kraje będą również silnie wspierać praktyki rolnictwa ekologicznego. Finansowanie w ramach WPR w Luksemburgu pomoże zwiększyć obszar upraw ekologicznych do 20 % do 2025 r. Austria ma już jeden z najwyższych udziałów produkcji ekologicznej w UE. Dzięki wsparciu w ramach WPR udział ten zostanie dodatkowo zwiększony do 30 % gruntów rolnych.

Nowa wspólna polityka rolna , która ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r., ma na celu kształtowanie przejścia do zrównoważonego, odpornego i nowoczesnego europejskiego sektora rolnego. W ramach zreformowanej polityki środki będą bardziej równomiernie rozdzielane między małe i średnie gospodarstwa rodzinne, a także młodych rolników. Ponadto rolnicy będą zachęcani do przyjmowania nowych innowacji, od rolnictwa precyzyjnego po agroekologiczne metody produkcji. Wspierając konkretne działania w tych i innych obszarach, nowa WPR może stać się podstawą bezpieczeństwa żywnościowego i społeczności rolniczych w Unii Europejskiej. WPR otrzyma finansowanie w wysokości 270 mld euro na lata 2023-2027.