Zgodnie z przegłosowaną propozycją kraje UE będą miały własne wiążące cele krajowe w zakresie ograniczenia emisji CO2. Przykładowo Polska do końca przyszłej dekady będzie musiała je zmniejszyć w sektorach transportu, budownictwa, rolnictwa i odpadów o 7 proc. w stosunku do 2005 roku.

Porozumienie ma przybliżyć UE do wypełnienia paryskiego porozumieniem klimatycznego, które zakłada 40-procentową redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku w porównaniu z poziomami z roku 1990.

- Dobrą wiadomością dzisiejszego dnia jest to, że nasz głos zmienia europejskie zobowiązania w ramach porozumienia paryskiego w konkretne cele i działania, a przyjęte prawo jest bardziej rygorystyczne niż pierwotny wniosek Komisji, jednak wciąż jesteśmy daleko od prawdziwie niskiego poziomu emisji - powiedział w środę Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE), sprawozdawca projektu w komisji.

Jak dodał, aby walczyć z globalnym ociepleniem, konieczne są dalsze cięcia emisji. - Europa, a także inne części świata będą musiały natychmiast przystąpić do prac nad propozycjami dodatkowych redukcji emisji - dodał.

PE podkreśla, że decyzja pozwoli na stworzenie wiążących celów redukcji dla sektorów, które nie są objęte systemem handlu emisjami, tzw. ETS. Ta grupa - sektory rolnictwa, transportu, budownictwa i odpadów - jest określana mianem non-ETS i odpowiada łącznie za około 60 proc. emisji gazów cieplarnianych w UE.

Przegłosowana propozycja zakłada, że każde państwo członkowskie UE będzie musiało postępować zgodnie ze swoją "ścieżką" redukcji emisji, począwszy od 1 czerwca 2019 r. (Komisja Europejska wcześniej proponowała 2020 r.). Europosłowie przyjęli też w środę rezolucję, która ma służyć zwiększeniu absorpcji CO2 przez lasy.

Przedstawiciele państw członkowskich i negocjatorzy Parlamentu Europejskiego osiągnęli porozumienie w sprawie nowych wiążących celów redukcji CO2 dla tych sektorów w grudniu ub.r. Decyzja musi być zaakceptowana ostatecznie przez PE na sesji plenarnej. Ma to się stać w marcu tego roku.