Programy będą pochodziły łącznie z 13 krajów członkowskich, a łączny ich budżet oszacowano na sumę 75,1 mln euro z czego dokładnie połowa dofinansowana zostanie przez Komisję Europejską - 37,6 mln euro, informuje FAMMU/FAPA.

Wsparciem i promocją w przypadku rynku ogrodnictwa zostały objęte następujące kraje: Bułgaria – przetworzone owoce i warzywa, Holandia – świeŻe owoce i warzywa oraz Dania, Polska i Łotwa - świeże i przetworzone owoce i warzywa.

W przypadku Polski wsparciem objęto na rynku owoców i warzyw program „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, złożony przez Krajową Unię Producentów Soków.