Poprawki komisji do rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków zostały zatwierdzone w poniedziałek 29 głosami za, przy siedmiu przeciw i jednym wstrzymującym się.

W opinii europosłów obecny system, który przyznaje pomoc producentom mleka dobrowolnie produkującym mniej w czasach poważnych zaburzeń równowagi na rynku, starając się ustabilizować ceny, powinien zostać rozszerzony na wszystkie sektory. Jeśli sytuacja się nie poprawi, Komisja Europejska ma mieć możliwość nałożenia dodatkowej opłaty na wszystkich producentów, którzy dostawy zwiększają.

Posłowie chcą również rozszerzyć obecne zasady, które pozwalają na ograniczoną w czasie regulację podaży geograficznie chronionych serów, szynek i win, na wszystkie inne produkty korzystające z tzw. chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy.

Aby poprawić przejrzystość rynku i być w ten sposób lepiej przygotowanym na potencjalne zawirowania, eurodeputowani sugerują utworzenie jednego unijnego obserwatorium rynków rolnych, które zajmowałoby się wieloma sektorami, w tym zbóż, cukru, oliwy, owoców i warzyw, wina, mleka i mięsa. Obserwatorium powinno gromadzić dane statystyczne na temat produkcji, podaży, cen, zysków, importu i eksportu oraz wydawać wczesne ostrzeżenia o zakłóceniach na rynku.

Posłowie chcą także wprowadzić regulacje zezwalające na interwencję publiczną (narzędzie zarządzania rynkiem stosowane, gdy ceny spadają powyżej pewnego poziomu) dla nowych produktów, takich jak cukier biały, mięso baranie, mięso wieprzowe i kurczak.

Eurodeputowani chcą również przedłużyć system wydawania zezwoleń na sadzenie winorośli do 2050 r. Domagają się również, aby informacje o wartości odżywczej lub przynajmniej wartości energetycznej były dodawane do etykiet wina.

"Celem (regulacji - PAP) jest stworzenie skutecznych mechanizmów zapobiegania kryzysom rolnym i lepszego zarządzania nimi, skutecznego reagowania na zmienność cen oraz zagwarantowanie rolnikom bardziej sprawiedliwych i stabilnych dochodów. (...) Podobnie jak UE, WPR musi zostać zreformowana, aby lepiej reagować na przyszłe wyzwania" - powiedział sprawozdawca projektu europoseł Eric Andrieu (socjaliści).

Przyjęty tekst trafi następnie na posiedzenie plenarne PE. Może to nastąpić dopiero po wyborach do PE, które zaplanowano na 23-26 maja br.