Corocznie ogłaszany konkurs CAP Communication Awards skierowany jest do autorów działań w zakresie zagadnień komunikacyjnych o WPR lub kampanii w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, chcących zaprezentować swoje prace międzynarodowej publiczności.

Ze zgłoszonych z całej Europy 146 wniosków, Komisja Europejska wybrała najlepsze jej zdaniem projekty. Jury wyłoniło w sumie 9 finalistów po trzech kandydatów w następujących kategoriach:

1. Kampania skierowana do osób ściśle związanych z WPR,
2. Kampania, w której zastosowane narzędzia, działania i kanały komunikacyjne w innowacyjny sposób przeciągnęły uwagę odbiorców,
3. Kampania skierowana do ogółu społeczeństwa, zawierająca istotne dla nich informacje.

Żaden z 11 zgłoszonych polskich projektów, w tym roku nie znalazł się w ścisłym finale.

Podczas międzynarodowej gali CAP Communication Awards, która miała miejsce 29 stycznia 2015 w Brukseli zaproszeni na ceremonie goście oddawali głosy na najlepsze ich zdaniem projekty lub kampanie promocyjne.

W pierwszej kategorii najlepszym okazał się projekt z Austrii opracowany przez Federalne Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o nazwie Liveable. The new Rural Develpment 2020 programme. Ogólnokrajowa kampania medialna skierowana była do szerokiej grupy odbiorców. W tym też celu wykorzystano klasyczne media, media internetowe, a także portale społecznościowe.

Stworzono również stronę internetową z jasnymi i szczegółowych informacjami dotyczącymi WPR. Trzonem całej tej kampanii byli autentyczni ludzie, głównie rolnicy, którzy przedstawiali różnorodne zagadnienia z zakresu WPR. Ponadto zorganizowano 5 tematycznych imprez w całej Austrii, na których przedstawiano informacje na temat programu rozwoju obszarów wiejskich. Spotkania te były także dobrą okazją do dyskusji, z możliwością zadawania pytań przez zainteresowane strony.

Edukacyjna gra komputerowa o nazwie "The Future of Farming" okazała się najbardziej innowacyjnym projektem, zdobywając pierwszą nagrodę w drugiej kategorii konkursu. Pomysł został opracowany przez Duńską Radę Ekologiczną, wspólnie z naukowcami z dwóch uniwersytetów. Projekt ten skierowany jest przede wszystkim do młodych ludzi (głównie uczniów szkół rolniczych i studentów) zainteresowanych rolnictwem i WPR oraz zaangażowanych w działania UE.

Celem tego przedsięwzięcia jest przekazanie młodzieży podstawowych informacji o szeroko rozumianym sektorze rolnym, o roli rolnictwa w społeczeństwie, o wpływie praktyk rolniczych na środowisko naturalne, jak również zachęcanie ich do dyskusji na temat duńskiej i unijnej polityki rolnej. W grę zaangażowane muszą być 4 osoby, które wcielają się w odpowiednie role: rolnika, ekologa, polityka i dyrektora od agrobiznesu. Wszyscy gracze muszą negocjować swoje racje w ustalaniu wspólnych działań.

Pod koniec gry, generowany jest raport końcowy pokazujący skutki podjętych przez zawodników decyzji na klimat, środowisko naturalne, wielkość i jakość produkcji żywności oraz osiągnięte rezultaty dla gospodarki. Gra uczy strategicznego i logicznego myślenia, analizy sytuacji oraz obserwacji i konsekwencji zarówno indywidualnych posunięć jak i tych wykonanych zespołowo. Oczekuje się, że projekt ten zostanie zintegrowany z programem nauczania w wielu duńskich szkołach.

W trzeciej kategorii najlepszą kampania promującą WPR okazał się hiszpański projekt opracowany przez Stowarzyszenie Młodych Rolników z Sewilli (ASAJA)o nazwie The new CAP: future for our farmers and future for our society. Opracowana kampanii miała na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej z zakresu WPR i roli współczesnego rolnictwa. W projekcie wykorzystano szeroki wachlarz metod i narzędzi. Ogólne informacje na temat WPR przekazywane były między innymi na organizowanych w tym celu, wielu imprezach tematycznych. Zagadnienia poruszane były także za pomocą konkursów, wystaw czy konferencji europejskich.

Miedzy innymi zorganizowano pięć imprez tematycznych w hiszpańskich i portugalskich miastach. Ogłoszono także konkurs fotograficzny, a następnie zorganizowano 6 wystaw, które zaprezentowano w Hiszpanii, Portugalii oraz Brukseli. Kampania była obecna w różnych mediach. Na jej temat powstały filmy i opowiadania audiowizualne; blogi tematycznie itp. Dzięki użyciu wielu narzędzi, ogólne informacje zostały jasno przedstawione do dużej części społeczeństwa, nie koniecznie ściśle związanej z branżą rolną. Dzięki tej kampanii ostatnie badanie Eurobarometru w 2014 roku wykazały, ogólną poprawę wiedzy obywateli hiszpańskich na temat WPR.

Na wszystkie projekty zgłoszone do konkursu można było także głosować on-line. Najwięcej głosów internatów zdobył wyżej wymieniony i pokrótce opisany projekt austriacki i tym samym otrzymał on „Specjalną Nagrodę Publiczności 2014."

Więcej informacji na temat laureatów i ich projektów można uzyskać <tutaj>.
Zainteresowanych zachęcamy także do obejrzenia relacji z ceremonii rozdania nagród, którą można odnaleźć <tutaj>.