- Gospodarstwa rodzinne służą społeczeństwu od tysiącleci. Są one główną siłą napędową wzrostu i zatrudnienia na obszarach wiejskich UE, a ponadto dostarczają wysokiej jakości żywność ponad 500 milionom konsumentów. Dlatego też chcemy zagwarantować, że w przyszłości odegrają one kluczową rolę. Ich strata będzie oznaczać stratę całej społeczności wiejskiej. Dochody rolników odpowiadają połowie średnich zarobków w innych sektorach. W związku z tym musimy zapewnić rolnikom konkurencyjną przyszłość oraz jakość życia porównywalną do tej w innych sektorach - powiedział Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca.


Dodał, że ponadto gospodarstwa rodzinne muszą radzić sobie z takimi wyzwaniami, jak trudne warunki atmosferyczne i zawirowania na rynkach.

- Możliwości poprawienia ich sytuacji będą przedmiotem dyskusji podczas wydarzeń związanych z obchodami Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego ONZ (2014). Copa-Cogeca, we współpracy z FAO i Światową Organizacją Rolników (WFO), pragnie zorganizować wydarzenie, które podkreśli znaczenie gospodarstw rodzinnych. Weźmiemy również udział w Konferencji KE poświęconej tej kwestii oraz udzielimy odpowiedzi na konsultacje społeczne. Będzie to także istotna część Kongresu Europejskich Rolników w roku 2014 - podkreślił.