Zdrowe gleby są kluczowe w celach osiągnięcia Europejskiego Zielonego Ładu. Wpisują się w neutralność klimatyczną, przywrócenie różnorodności biologicznej, brak zanieczyszczenia, zdrowe i zrównoważone systemy żywnościowe i środowisko.

W unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej do 2030 r. ogłoszono aktualizację bieżącej strategii tematycznej UE dotyczącej degradacji gleby i ochrony zasobów ziemi. („neutralność degradacji gleby”).

Cele inicjatywy:

  • chronić żyzność gleby;
  • zmniejszyć erozję, zagęszczanie;
  • zwiększyć materię organiczną;
  • zidentyfikować zanieczyszczone tereny;
  • rekultywować zdegradowane gleby;
  • zdefiniować „dobry stan ekologiczny” gleb.

Zdrowe gleby są niezbędne, aby osiągnąć cele w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Komisja Europejska zachęca do dzielenia się uwagami z związanymi z inicjatywą. Na opinie, uwagi i sugestie KE czeka do 10 grudnia 2020 r.