27 czerwca w Komisji ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego (Komisja ENVI) odbyło się głosowanie dotyczące Unijnego rozporządzenia w sprawie odtwarzania przyrody (Nature Restoration Law). W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja zaproponowała to rozporządzenie, by przyczynić się do długoterminowej odbudowy zniszczonej przyrody na obszarach lądowych i morskich UE oraz do osiągnięcia unijnych celów w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej.

Po głosowaniach nad poprawkami do wniosku Komisji, które odbyły się w czwartek 15 czerwca i były kontynuowane we wtorek 27 czerwca, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności ostatecznie odrzuciła proponowaną unijną ustawę o odtwarzaniu przyrody ze zmianami.

Szczegółowo o ustawie pisaliśmy tutaj:

Jak głosowali polscy eurodeputowani?

Ostateczne głosowanie wyniosło 44 głosy za, 44 przeciw i 0 wstrzymujących się, co oznacza brak większości za.

W ważnym dla rolnictwa głosowaniu brali udział eurodeputowani z Polski. Za odrzuceniem szkodliwego projektu Timmermansa głosowały Joanna Kopcińska,  Anna Zalewska Adam Jarubas z PSL, zaś przeciw Róża Thun reprezentująca Polskę 2050 i Marek Balt z SLD.

 Co dalej?

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przedstawi na posiedzeniu plenarnym wniosek o odrzucenie wniosku Komisji. Następnie Parlament jako całość musi zająć stanowisko, prawdopodobnie na lipcowej sesji plenarnej w Strasburgu, do czasu zatwierdzenia porządku obrad przez Konferencję Przewodniczących. Wynik tego głosowania ostatecznie zadecyduje o tym, czy prace nad wprowadzeniem rozporządzenia w życie będą kontynuowane.