Celem nagrody za innowacje dla kobiet pracujących w rolnictwie ustanowionej przez Komisję Kobiet Komitetu Copa jest przede wszystkim promocja pozytywnego wizerunku kobiet oraz określenie dziedzin, w których kobiety pracujące w rolnictwie mogą wykazać się innowacyjnością. Nagroda przyznawana jest na podstawie takich kryteriów jak wykorzystanie nowych umiejętności lub nowe metody i technologie w danym sektorze.

Zdaniem Komitetu Copa kobiety pracujące w rolnictwie pełnią fundamentalną rolę w środowisku wiejskim i w gospodarstwach rolnych. Według statystyk, kobiety pracujące w rolnictwie reprezentują 43 proc. siły roboczej w Unii Europejskiej, a 20 proc. kobiet kieruje gospodarstwami, nie licząc pomagających małżonek i rodzinnej siły roboczej, których praca często nie jest liczona i która często pozostaje niewidoczna.

Źródło: farmer.pl