Francja znana jest w Europie z obrony interesów swoich rolników. Jest z tym jednak coraz trudniej, gdyż globalizacja handlu światowego zwiększa napór konkurencji z tańszych krajów świata, a reforma unijnej polityki rolnej stale zmniejsza ochronę europejskiego rolnictwa. Jakby tego było mało, w ubiegłym roku francuskie drobiarstwo poniosło duże straty z powodu ptasiej grypy, a w wyniku suszy zmniejszyła się produkcja mleka. Skutki reformy wspólnej polityki rolnej odbiły się też na spadku cen skupu mleka. Załamani rolnicy zaczęli protestować i aż do jesieni organizowali strajki w różnych regionach Francji.

Rząd francuski nie mógł przejść obojętnie nad tymi wydarzeniami i opracował nową strategię rolną do roku 2013. Ubiegłoroczny Salon Hodowlany SPACE we Francji był okazją do zaprezentowania rolnikom tej strategii. Zapowiedziano w niej ulgi podatkowe, pomoc w eksporcie, złagodzenie tempa zmniejszania cen skupu mleka, przyspieszenie produkcji biopaliw.

Czy po roku rolnicy dobrze oceniają zmiany w polityce rolnej? Takich dyskusji na pewno nie zabraknie podczas SPACE. Będą one także interesujące dla polskich gości, którzy odwiedzą targi, gdyż nasi rolnicy stawiają sobie podobne pytania o przyszłość rolnictwa. Organizatorzy liczą zresztą na większy udział naszych rolników i przygotowują dla nich specjalną ofertę.

Aby wzbogacić pobyt na targach, organizowane są wycieczki do gospodarstw hodowlanych i do zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. Program wycieczek można dostać w biurze SPACE i jest on też dostępny na stronach internetowych targów.

A ciekawych wycieczek na pewno nie zabraknie, gdyż Rennes to stolica Bretanii – najbardziej rolniczego regionu we Francji. Stąd pochodzi 40 proc. produkcji drobiarskiej, 60 proc. produkcji żywca wieprzowego, 20 proc. produkcji mleka całej Francji. Średnie gospodarstwo bretońskie ma 48 hektarów i osiąga roczne obroty 180 tys. euro. Średni wiek właściciela gospodarstwa wynosi 46 lat. Od roku 1990 powierzchnia rolna gospodarstwa zwiększa się o 1,4 hektara rocznie. W 1990 roku 12 proc. gospodarstw miało ponad 50 ha ziemi, a w roku 2002 już ponad 40 proc.

Główną działalnością prawie 60 proc. gospodarstw rolnych jest mleczarstwo. W roku 2004 było w Bretanii 19 177 dostawców mleka i ponad 750 tys. krów. Przeciętne stado liczy 41 krów, o średniej wydajności 7580 l mleka. Dlatego hodowla bydła to jeden z ważniejszych sektorów wystawowych w czasie targów SPACE. Na pokazy bydła mlecznego i mięsnego oraz na aukcje jałówek stawia się cała francuska elita hodowlana. SPACE to jedyne miejsce we Francji, gdzie można obejrzeć wszystkie francuskie rasy bydła mlecznego i mięsnego.

Salon Hodowlany SPACE w Rennes odbędzie się 12–15 września
Informacje: Halina Flis-Kuczyńska, 02-904 Warszawa, ul. Bernardyńska 26/4, tel. 022 651-95-18, e-mail: h.flis@chello.pl, www. directionpologne.com.
Informacje we Francji: tel. 0 0-33 223-48-28- 80, e-mail: info@space.fr
Targi mają swoją stronę internetową: www.space.fr

Źródło "Farmer" 10/2006